hoge bloeddruk

Verlaag de bloeddruk


Er zijn een aantal zaken die je al zelf kunt doen om de bloeddruk op een positieve manier te be´nvloeden. Het heeft veel te maken met je leefstijl. Hieronder volgt een opsomming. 

Stop met roken

Het is bekend en het blijft een gezonde beslissing: stoppen met roken. Dat roken schadelijk is voor het lichaam is alom bekend. De vaatvernauwende werking van de nicotine zegt genoeg over de gevolgen voor de bloeddruk. Stoppen met roken staat daarom bovenaan de lijst van acties die je kunt ondernemen om je bloeddruk een goede dienst te bewijzen.

Matig alcoholgebruik

Gebleken is dat een bovenmatig alcoholgebruik een hoge bloeddruk bevorderd. Pas het alcoholgebruik aan en doe er op het gebied van je gezondheid je voordeel mee. 

Natriumarm dieet

Uit onderzoek is gebleken dat een verlaging van het zoutgebruik van 25% per dag (2,5 gram) een bloeddrukverlagend effect teweeg brengt. 

Zorg voor gewichtsverlies

Mensen die naast overgewicht ook lijden aan een hoge bloeddruk kunnen er zeer veel baat bij hebben als zij vijf kilo weten af te vallen. 

Ga sporten

Sporten heeft een bloeddrukverlagend effect. Vooral sporten als zwemmen, fietsen, joggen en Nordic Walking schijnen erg doeltreffend te zijn. Deze eenvoudige aanpassingen in je leefstijl zouden al moeten leiden tot een normalisering van de bloeddruk. Is dat echter niet het geval, neem dan contact op met je huisarts. Hij kan een op jouw situatie gericht advies geven. In sommige gevallen schrijft de huisarts medicijnen voor.
Volgende tip : Medicatie »
Copyright 2006 - 2016 - NewEgo B.V.

8 stemmen / gem. score 3
Mijn tip toevoegen Relelateerde links Meer onderwerpen » « vorigeverder »